13.6 C
Ljubljana
sobota, 10 aprila, 2021

Eva Irgl: Ali novi Sodni red zagotavlja transparentnost in preglednost sojenja?

Nesporno je javnost sojenja v okviru temeljne človekove pravice do sodnega varstva tesno prepletena z uresničevanjem pravice do poštenega sojenja.

 

Poslanka SDS Eva Irgl je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

24. člen Ustave Republike Slovenije opredeljuje javnost sojenja. Nesporno je javnost sojenja, ki je bistvena prvina demokratične družbe in tudi v 24. členu Ustave RS zajamčena pravica, v okviru temeljne človekove pravice do sodnega varstva tesno prepletena tudi z uresničevanjem pravice do poštenega sojenja. Res je, da ta pravica ne more biti absolutna, zaradi varovanja tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti. Ne sme pa to predstavljati izgovora, da bi se omejilo pravico do javnosti sojenja ter s tem nesorazmerno poseglo v pravico do poštenega sojenja.

Konec leta 2016 je minister, pristojen za pravosodje, izdal Sodni red. Ta je med drugim tudi določil, da je fotografiranje in snemanje v zadevah, kjer javnost ni izključena, dovoljeno neposredno pred pričetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve. Črtana je bil dotedanja določba, da je za slikovno snemanje sodnika oziroma članov senata potrebno njihovo soglasje. Slednje naj bi po navedbah ministra za pravosodje omogočilo, da bo po novem možno neposredno pred začetkom javne glavne obravnave snemati in fotografirati tudi sodni senat. Vendar se je že kmalu po začetku uporabe Sodnega reda izkazalo, da to ni tako. V medijih in s strani novinarjev sem zasledila nemalo primerov, da so bili novinarji npr. deležni tudi groženj s strani sodnikov in tudi prepovedi fotografiranja oziroma snemanja glavnih obravnav. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Damijan Florjančič je v roku določil »Pogoje za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih«.

V omenjenih Pogojih so opredeljene sankcije zoper novinarje, v primeru, če ne bodo ravnali v skladu z zahtevami, ki jih omenjeni Pogoji vsebujejo. Pogoji vsebujejo tudi omejitev novinarjem, v katerih člankih smejo uporabiti fotografije posameznih sodnikov. Sodnik lahko od novinarja celo zahteva vpogled v posnetke, v kolikor meni, da niso bili posneti v skladu s pogoji. Ob tem menim, da gre za prekoračitev meje ustavne pravice javnosti sojenja, posega v avtonomijo novinarjev, svobode izražanja, avtorskih pravic. Posnetki se lahko uporabijo le za poročanje v zvezi s konkretnim sodnim postopkom, izhaja iz Pogojev. Vendar se velja tukaj ustaviti in zastaviti vprašanje utemeljenosti zavrnitev, saj lahko že sama odločitev sodnika, ki je lahko arbitrarna, omeji to pravico. Iz različnih razlogov.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

Kakšno je mnenje Vlade Republike Slovenije o vsebini Pogojih za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih, ki jih je izdal predsednik Vrhovnega sodišča? Ali zagotavljajo ustavno pravico iz 24. člena Ustave, to je javnosti sojenja in pravico poštenost sojenja?
Ali ti Pogoji novinarjem zagotavljajo avtonomijo, svobodo izražanja, avtorskih pravic, ali zagotavljajo transparentnost in preglednost sojenja?
Koliko je bilo zavrnjenih prošenj za snemanje obravnav po sodiščih vseh stopenj od uveljavitve novega Sodnega reda?
Koliko sodnikov oziroma senatov je zavrnilo možnost snemanja in ali so te zavrnitve bile utemeljene?

Share

Latest news

PM Orban: Eastern vaccines a good choice

By: V4 Agency What happened in Brussels in terms of vaccine procurements followed the same pattern than in the case of migration. An unexpected situation...

Committee 2015 (Human Rights Committee) addressed a letter to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on media freedom and the...

By: Nina Žoher /Nova24tv Ever since the failed no-confidence vote against the government with the proposed candidate for prime minister, Karl Erjavec, it has been...

The smart ones must not give up, because then fools and fanatics rule

By: Davorin Kopše The Easter holidays are behind us. This is the greatest Christian holiday when Christians celebrate Jesus’ resurrection from the dead. After the...

In Croatia, criminal charges for smuggling migrants to Slovenia

By: C.R. Croatian police have charged ten Croatian citizens with smuggling people from Bosnia and Herzegovina across Croatia to Slovenia. Between October last year and...

Related news

(WATCH) Are the drivers of a well-known Celje trucking company involved in smuggling migrants?

by Peter T. This is how - from a video on YouTube it seems that near a border of Serbia and Croatia - at least...

Government adopts new measures to improve the epidemiological situation in the country

by Z.P. In order to improve the epidemiological situation in the country, the Government extended the existing measures for 14 days and adopted some new...

Archbishop Viganó, the man who caused a stir with letters to Donald Trump, this time revealed the members of the gay lobby in the...

Former U.S. Nuncio Archbishop Carlo Maria Viganó has published names of some of Pope Francis’ most famous associates involved in a homosexual lobby in...

Varstvo osebnih podatkov

 Politika varstva osebnih podatkov Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share