Romana Tomc: »Mladi potrebujejo državo, v kateri bodo s svojo prihodnostjo upravljali sami«

12. avgust je po vsem svetu dan, namenjen mladim. Združeni narodi so namreč pred 18 leti ta dan razglasili za mednarodni dan mladih, namen obeležitve pa je aktivno razpravljati o perečih vprašanjih, ki se tičejo tega dela populacije. Življenje mladih je danes precej drugačno, kot je bilo, zato je prav, da se opozarja na njihovo, vedno bolj, pomembno vlogo v družbi.

Preberite več...