Absurd »Mladine« o nedopustnosti javnega nastopanja članov državnega zbora

  • Napisal  Ingo Falk Pasch Wallersberg
Absurd »Mladine« o nedopustnosti javnega nastopanja članov državnega zbora Foto: Polona Avanzo

Zadnja »Mladina« je obelodanila domnevno stališče predsednice Ustavnega sodišča dr. Jadranke Sovdat, po katerem naj bi bili »nastopi poslancev SDS na shodih pred sodišči protiustavni in nezakoniti, četudi ustava in zakonodaja tega izrecno ne prepovedujeta«.

Osebno kot bivši odvetnik predvidevam, da je predsednica Ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat v tem času že zahtevala objavo popravka te svoje domnevne javno objavljene škandalozne izjave. Nedopustnost javnega nastopanja in izražanja stališč o aktualnih političnih vprašanjih – tudi ko gre za delo sodišč – je v popolnem nasprotju s funkcijo poslanca in je takšno stališče mogoče razumeti samo kot še vedno živ relikt nekdanjega diktatorskega režima. Škandaloznost te objavljene izjave je še toliko večja, ker je citirana izjava omejena izključno na poslance ene stranke (in to stranke, ki  je celo v opoziciji). Pri tem je nesporno, da je šlo pri teh nastopih izključno za osebno angažiranje posameznikov. Prepoved takšnega angažiranja nekomu iz razloga, ker je sicer poslanec, pa ne le da ne razume funkcije poslanca, marveč celo neposredno posega v njegovo osebno človeško integriteto.

Navedene javno objavljene navedbe zato neposredno krnijo osebni in profesionalni ugled osebe, kateri se pripisujejo.  

Ingo Falk Pasch Wallersberg    

nazaj na vrh