V reviji Demokracija: V SDS si prizadevajo za višje pokojnine!

  • Napisal  Vida Kocjan
Nedavno je v Ljubljani potekal šesti kongres Kluba seniork in seniorjev Slovenske demokratske stranke Nedavno je v Ljubljani potekal šesti kongres Kluba seniork in seniorjev Slovenske demokratske stranke Foto: SDS

V Slovenski demokratski stranki želijo spremeniti določila obstoječega zakona, prizadevajo si za večjo pravičnost pri izplačilu pokojnin pa tudi za to, da Slovenije ne more reševati migrantska politika, pač pa so to lahko le višja rodnost in višje plače.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na novinarski konferenci predstavila predlog zakonskih sprememb za področje pokojninsko-invalidskega zavarovanja, ki ga je Slovenska demokratska stranka (SDS) vložila v parlamentarni postopek. Pojasnila je, da želijo v stranki spremeniti dve določili obstoječega zakona. Prvo se nanaša na zavarovance, osebe, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih, zdaj pa so v neenakem položaju v primerjavi z drugimi, predvsem s tistimi, ki jim je bila doba prostovoljnega zavarovanja priznana kot pokojninska doba brez dokupa. Druga sprememba pa se nanaša na nekdanje kmečke zavarovance, ki so v preteklosti plačevali pokojninsko zavarovanje za polni obseg pravic (podobno kot zaposleni), pa jim je danes priznana višina za nižji obseg pravic.

Doslej sprejeto ni pravično za vse

Poslanka je v nadaljevanju dejala, da so v začetku novembra na seji državnega zbora soglasno sprejeli spremembo zakona, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje pred 31. decembrom 2012. »Takrat so vse stranke to pobudo podprle, kar pomeni, da se z začetkom leta 2018 upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino pod pogoji 40 in 60 let pokojninske dobe brez dokupa. Vsi tisti, katerim je bila med 31. decembra 2012 do danes odmerjena pokojnina, pa bodo lahko zaprosili za novo odmero pokojnine, kjer se jim bo prostovoljno pokojninsko zavarovanje tudi upoštevalo. Takšna rešitev zakonodaje naj bi se nanašala na 1.000 oseb,« je novembrsko odločitev državnega zbora komentirala poslanka.

Izključujejo tiste, ki so dobo dokupili

Novembra sprejeta rešitev je dobra, hkrati pa tudi nepravična v delu, kjer izključuje tiste, ki so pokojninsko dobo dokupili iz naslova študija, vojaškega roka in podobno. Teh zavarovancev je okoli 56.000. V SDS so novembra skušali to nepravičnost odpraviti z ustreznim amandmajem, vendar jih druge stranke pri tem niso podprle.

Zahtevajo popravke zakonodaje

 

Zato so zdaj pripravili dodatne predloge. Ni namreč logično, zakaj bi imela pokojninska doba, pridobljena na podlagi prostovoljnega zavarovanja, boljši status od pokojninske dobe, ki je bila dejansko dokupljena na enak način, v skladu s takrat veljavno zakonodajo torej, in so bili za oboje vplačani prispevki. Zato smo se odločili, da vložimo novelo zakona. Poslanka Lep Šimenkova je ob tem poudarila, da so tisti, ki so pokojninsko dobo dokupili, v večini plačevali višje prispevke, ker se je za osnovo vzela njihova povprečna plača v preteklem koledarskem letu, ko so dali zahtevo za dokup.

Pravila morajo biti za vse enaka

 

»Tako ocenjujemo, da je rešitev, kot jo predlagamo, nujno treba sprejeti in dati na isti imenovalec tiste, ki so bili prostovoljno zavarovani, in tiste, ki so dobo dokupili do 31. decembra 2012,« poudarja Suzana Lep Šimenko.

Predlagajo rešitev tudi za kmete

Druga rešitev v noveli zakona, ki jo predlagajo, pa se nanaša na zavarovance iz kmetijske dejavnosti. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet že leta 1983, je v 10. in 11. členu določal zavarovanje za kmete in člane kmečkih gospodinjstev. Tako so se obvezno lahko zavarovali kmetje in člani njihovih gospodinjstev, ki so se ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo kot s svojim edinim in glavnim poklicem in so imeli po takratni zakonodaji tako imenovano lastnost združenega kmeta.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!

Vida Kocjan

nazaj na vrh