S problematiko imigracije se v Sloveniji ukvarja devet delovnih skupin in komisij

  • Napisal  B.S.
Imigranti Imigranti Foto: Matic Štojs

Pod okriljem ministrstva za notranje zadeve (MNZ) deluje devet različnih delovnih skupin in komisij. Med temi se jih več ukvarja z imigrantsko oz. begunsko problematiko, posebne skupine pa delujejo tudi na področjih preprečevanja oz. zatiranja kriminalitete in boja proti trgovini z ljudmi.

V skladu z evropskim pravnim redom je bila tako ustanovljena nacionalna kontaktna točka za sodelovanje Slovenije v evropski migracijski mreži (EMN). Njen glavni namen je zagotavljanje institucijam skupnosti in državam članicam zanesljive informacije o migracijah in azilu, tako na ravni EU kot na ravni držav članic, poroča Sta.

EMN sestavljajo predstavniki Evropske komisije in predstavniki držav članic preko nacionalnih kontaktnih točk. V letih 2015 in 2016 je slovenska nacionalna kontaktna točka odgovorila na 164 prošenj hitrega mehanizma za izmenjavo informacij. V istem obdobju je drugim nacionalnim kontaktnim točkam poslala šest zahtevkov in se tako uvrstila med najaktivnejše pri izmenjavi informacij z uporabo tega mehanizma.

Letos se bo predvidoma sestala v začetku jeseni, ko bo podpisana krovna pogodba in se bo v polnem obsegu začel izvajati delovni program evropske migracijske mreže. Njena ukinitev bi bila v nasprotju z evropskim redom, saj gre za zavezo in obveznost držav članic, so pojasnili.

Prav tako bo aktiven ostal svet za vključevanje tujcev. Letos se je sicer sestal le enkrat, je pa v poročilu za lani vladi predlagal, naj okrepi prizadevanja za povezovanje in usklajeno delovanje na področju preprečevanja zlorab na trgu dela s poudarkom na področju zaposlovanja tujcev. Pobuda še ni bila realizirana.

Podobno na MNZ za zdaj ne razmišljajo o ukinitvi medresorske delovne skupine za koordinirano izvajanje izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav. Premestitve iz Italije in Grčije še potekajo, Slovenija pa bo v kratkem pričela tudi s projektom trajne preselitve beguncev iz Turčije, so pojasnili na MNZ.

Leta 2015 je bila na predlog sveta pilotno vzpostavljena še operativna skupina za pomoč pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito. Ta je lani z delom končala ter svetu predstavila ugotovitve in predloge za nadaljnje delovanje.

Z begunsko problematiko je povezano tudi delo medresorske delovne skupine za pripravo evalvacije in predlogov sistemskih rešitev za ustrezno nastanitev mladoletnikov brez spremstva, ki imajo status prosilca ali osebe z mednarodno zaščito, ali pa v Sloveniji bivajo nezakonito.

Skupina je v letošnjem letu med drugim pripravila zaključno evalvacijo pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez spremstva v dijaške domove. Vlada se je z evalvacijo seznanila in namestitev v dijaška domova Nova Gorica in Postojna prepoznala kot primer dobre prakse.

Pod okriljem MNZ delujeta tudi dve skupini za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Prva se nanaša na obdobje od 2012 do 2016 in je že pripravila svoje zadnje poročilo, druga pa na obdobje od 2018 do 2022.

Slednja je že pripravila osnutek omenjene resolucije za prihodnje obdobje, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Ko bo predlog sprejet na vladi, bo skupina delo končala, nastala pa bo nova, ki bo spremljala uresničevanje ciljev resolucije.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi medtem skrbi za uresničevanje mednarodnih zavez, med drugim protokola ZN za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in evropske direktive s tega področja.

B.S.

nazaj na vrh