Namesto terjanja odgovornosti vlada Mira Cerarja finančno nagrajuje bolnišnice, ki so ustvarile globoke izgube

  • Napisal  Vir: sds.si
UKC Ljubljana. Slovenske bolnišnice ustvarjajo globoke izube. UKC Ljubljana. Slovenske bolnišnice ustvarjajo globoke izube. Foto: arhiv Demokracije

Zaradi interventnega zakona ne bo prišel prej na vrsto noben pacient, skrajšala se ne bo nobena čakalna doba, odgovarjal ne bo noben direktor, še najmanj pa ministrstvo, ki je dovolilo povečanje razlike odhodkov nad prihodki v letu 2016.

Poslanke in poslanci na današnjem nadaljevanju septembrske seje državnega zbora razpravljajo o predlogu zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Z njim namerava vlada Mira Cerarja bolnišnicam, ki so v globokih finančnih težavah, nameniti 136 milijonov evrov. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila Jelka Godec.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

JELKA GODEC: Najlepša hvala. Če bi vlada delovala transparentno in družbeno odgovorno, danes takšnega zakona ne bi bilo pred nami. Namreč, gre za sanacijo tistih, ki v treh letih niso naredili ničesar oziroma so v slovenskih bolnišnicah pod budnim očesom Ministrstva za zdravje tudi ustvarjali izgube.

Torej, slabo upravljanje, o katerem je govoril kolega pred mano, in njihova odgovornost sta na plečih največje koalicijske stranke in ministrstva. In če bi sanirali slabo upravljanje, potem bi ga sanirali z drugimi zakoni, na drugačen način. Torej, tudi s tem, da bi vodstva pozvali k odgovornosti in k temu, da tisti, ki so ustvarili te izgube v bolnišnicah, danes ne bi bili več na vodilnih mestih v bolnišnicah. Torej, 136 milijonov se namenja po nujnem postopku, ker naj bi sprejetje oziroma nesprejetje tega zakona lahko pomenilo nepopravljive posledice. To je le denar, ki se bo dal v bolnišnice, ki so ustvarile izgube, ob tem pa ministrstvo ni pripravilo popolnoma nobenega ukrepa, da bi se pozvalo odgovorne v bolnišnicah, da odgovarjajo za nastale izgube, in da bi se pripravilo ukrepe za prihodnost, da teh izgub več ne bi bilo. S tem ukrepom, kot je bilo že rečeno, ne bo prišel prej na vrsto noben pacient, skrajšala se ne bo nobena čakalna doba, odgovarjal ne bo noben direktor, še najmanj pa ministrstvo, ki je dovolilo povečane razlike torej odhodkov nad prihodki v letu 2016.

Namreč, v konec leta 2016 je bilo za 300 % več odhodkov nad prihodki kot leta 2015. Prazno je govorjenje tistih, ki govorijo, da je to nastalo zaradi poslovanja v letih od 2009 do 2014. Jaz bi predlagala, da si pogledate statistične podatke, kako je izguba rasla. Torej, odgovornost je na tem ministrstvu in na tej vladi, ki je v letih od 2014 do 2017 dovolila tako visoko naraščanje izgub. Namreč, izgube so se pojavile tudi z napredovanjem torej s podpisom pogodbe s FIDES z odpravo varčevalnih ukrepov v letih od 2015 do 2017, kar je pomenilo v dveh letih recimo 88 milijonov samo za odpravo teh ukrepov, kaj šele potem znižanje cen storitev. Cene storitev so se s 1. 1. 2017 znižale za 2,16 %. Torej govoriti, da so izgube iz leta 2009 tako visoke, je, seveda, prazno govorjenje.

Naslednja zadeva, v 4. členu je napisano, da pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let iz naslova javne službe torej, da se bodo samo ti presežki iz javne službe sanirali, je pa še ena izmed zadev, v katero lahko močno dvomimo. Na Odboru za zdravstvo smo v SDS zahtevali, da se najprej Evropska komisija izjasni glede nedovoljene državne pomoči, kar je bilo zavrnjeno. Dan po tem je Ministrstvo za zdravje zaprosilo Združenje zdravstvenih zavodov za mnenje o tem, ali imajo javni zdravstveni zavodi razmejeno tržno in javno dejavnost. Ne boste verjeli, 15. 9., to je po interpelaciji zoper Milojko Kolar Celarc, gospod Mezek iz združenja odgovarja, da je ministrstvo sicer dalo navodila 15. 12. 2010, navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Vendar pa ministrstvo ni podalo kriterijev oziroma sodil, po katerih bi se to naj izvajalo. Ta sodila bodo pripravili, sodil za delitev odhodkov pa resorno ministrstvo javnih zdravstvenih zavodov ni posredovalo, zato je bila na združenju v letu 2016 imenovana delovna skupina, ki pripravlja ažurna sodila za delitev prihodkov in sodila za delitev odhodkov javnih zavodov po dejavnosti.

Torej, javni zdravstveni zavodi nimajo delitev na javno in tržno dejavnost in mene zanima, kako boste preko tega interventnega zakona lahko krili samo izgube v javni službi? To je neodgovorno od vlade, zato pričakujemo v SDS odgovor, kam in v katere javne zavode in na kakšen način bo ministrstvo delilo 136 milijonov? Hvala.

nazaj na vrh