Anja Bah Žibert: Čas je za transparentnost na področju financiranja nevladnih organizacij

  • Napisal  SDS, B.S.
Čas je za transparentnost na področju financiranja nevladnih organizacij Čas je za transparentnost na področju financiranja nevladnih organizacij Foto: arhiv Demokracije

Ali lahko državljanke in državljani dostopajo do transparentnih informacij o tem, koliko javnofinančnih sredstev prejme posamezna nevladna organizacija oziroma, ali je vlada Mira Cerarja realizirala obljubo nekdanjega ministra Mramorja? Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Mnogi državljanke in državljani si pod besedno zvezo nevladne organizacije (NVO) največkrat predstavljajo civilno družbo, vendar pa je takšna opredelitev na nek način zavajajoča. Res je, da pod NVO spadajo društva, denimo, gasilska, kulturna, humanitarna, ki se po večini financirajo s pomočjo donacij. Največkrat pa pozabimo, da pod NVO spadajo tudi ustanove, teh je v Sloveniji po zadnjih podatkih 262, in zasebni zavodi, slednjih pa je 3.205. Pri tem je za nekatere zasebne zavode javno znano, da zelo dobro »poslujejo« z državo.

Na spletni strani CNVOS lahko najdemo podatke, da je bilo 31. julija 2017 v Sloveniji registriranih 27.571 NVO. Glede prejetih javnofinančnih sredstev je zadnji podatek iz leta 2015, in sicer so NVO prejele nekaj več kot 73,79 milijonov evrov. Največ sredstev je NVO namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; in sicer kar 41,43 % vseh sredstev, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve jim je namenilo 28,55 %, Ministrstvo za obrambo pa 10,12 %.

Vprašanje financiranja NVO je po mojem mnenju izjemno pomembno. Gre namreč za to, kakšne vsebine in v kolikšnem obsegu financirajo državljanke in državljani, tudi z vidika dejstva, da se število NVO vsako leto izjemno povečuje, po podatkih CNVOS je vsako leto v Sloveniji na novo ustanovljenih okoli 640 NVO.

V javnosti je dobro poznam primer Mirovnega inštituta, zasebnega zavoda, ki sodi med 0,8 % NVO, ki imajo letne prihodke višje od pol milijona evrov. Pri Mirovnem inštitutu je še posebej zanimiv podatek, da so v lanskem letu skoraj tri četrtine prihodkov porabili za plače in druge stroške dela, medtem ko je povprečje v NVO 21 %.

Eden izmed slovenskih časnikov je celo zapisal, da zaposleni na Mirovnem inštitutu predstavljajo elito, ki ima »največ povedati proti kapitalizmu, neoliberalizmu in zasebnemu kapitalu«, elito, ki »sovraži domoljubje in bi odpirala meje« in elito, ki »ji denar večinoma daje oblast, pomeni, da jo hranijo neto davkoplačevalci.« Pri tem ni zanemarljiv podatek, da dobiček Mirovnega inštituta od leta 2015 naprej, pod vlado Mira Cerarja, strmo narašča.

Pred časom sem na Vlado RS že naslovila pobudo, da se transparentno prikaže, katere NVO obstajajo in koliko finančnih sredstev posamezna NVO prejme, nekdanji finančni minister Dušan Mramor pa se je z mojo pobudo strinjal in zatrdil, da bo Vlada RS to tudi storila.

Ali lahko državljanke in državljani dostopajo do transparentnih informacij o tem, koliko javnofinančnih sredstev prejme posamezna NVO oziroma, ali je vlada Mira Cerarja realizirala obljubo nekdanjega ministra Mramorja? Če da, kje je mogoče najti te podatke?

Pomemben vir financiranja NVO so tudi evropska sredstva, ki jih pridobijo na evropskih razpisih, pri čemer pa gre nenazadnje tudi za naš skupni denar, ki ga Slovenija vplačuje v evropsko blagajno.

Ali gre pri javnofinančnih sredstvih, ki jih prejmejo NVO, za sredstva, ki prihajajo neposredno iz državnega proračuna, ali gre tudi za evropska sredstva, ki jih NVO prejmejo preko evropskih razpisov, ki jih v Sloveniji razpišejo posamezna ministrstva?

Če ne, ali lahko državljanke in državljani dostopajo tudi do transparentnih informacij o tem, koliko evropskih sredstev prejme posamezna NVO.

Vir: sds.si

nazaj na vrh